Pomoc prawna w zakresie legalizacji pobytu i pracy w Polsce

Misja Fundacji Legalis

 

Fundacja Legalis to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na specjalistyczną wiedzę w zakresie legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce.

Misją Fundacji jest wspieranie pracodawców w procesie zgodnego z prawem zatrudniania cudzoziemców z korzyścią dla pracodawców, pracowników i społeczeństwa polskiego.

Celem Fundacji jest świadczenie pomocy prawnej pracodawcom w zakresie legalizacji pracy i pobytu obcokrajowców w Polsce.

Działalność statutowa

 

Naszym klientom oferujemy:

  • bezpłatne szkolenia z zakresu legalizacji pobytu i pracy w Polsce;
  • udostępnienie bezpłatnej bazy wiedzy z zakresu legalizacji pobytu i pracy w Polsce;
  • konsultacje;
  • reprezentację pracodawców i cudzoziemców w procedurach związanych z uzyskiwaniem dokumentów uprawniających obcokrajowców do legalnego pobytu i pracy.

Fundusze z płatnej działalności statutowej są przeznaczane na nieodpłatną działalność statutową.

 

Dlaczego my

 

Fundacja Legalis  to doskonałe połączenie wiedzy, doświadczenia i praktycznych umiejętności ekspertów z zakresu legalizacji pracy i pobytu cudzoziemców w Polsce oraz zrozumienia potrzeb i celów biznesowych naszych klientów.

Nasi koordynatorzy posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej dotyczącej obcokrajowców zdobyte w organizacjach międzynarodowych (m.in. Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji Organizacji Narodów Zjednoczonych) oraz w sektorze pozarządowym i biznesowym.

Naszymi podstawowymi zasadami jest:

  • wspieranie porządku prawnego w połączeniu z wsparciem interesów ekonomicznych cudzoziemców i pracodawców polskich;
  • wsłuchiwanie się w potrzeby naszych klientów;
  • zapewnienie dostępu do przejrzystej i wyczerpującej informacjiz zakresu legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce, oraz
  • udzielenie profesjonalnego i rzetelnego wsparcia w procedurze uzyskiwania zezwoleń na pracę oraz zezwoleń na pobyt czasowy.

Dzięki współpracy z Fundacją Legalis pracodawcy otrzymują możliwość poszerzenia grona swoich pracowników o legalnie zatrudnionych pracowników z zagranicy, co w sytuacji niedoboru na polskim rynku pracy wykwalifikowanych specjalistów i ekspertów pozwala im wzmocnić swoją pozycję rynkową, unikając jednocześnie kosztownych pomyłek i problemów podczas zatrudniania pracowników z zagranicy.