Legalna praca – baza wiedzy

Warunki legalnej pracy

 

Aby praca cudzoziemca mogła zostać uznaną w Polsce za legalną, muszą zostać spełnione następujące trzy warunki:

1. Pobyt cudzoziemca na terytorium Polski musi by legalny – oznacza to, że cudzoziemiec podejmujący i wykonujący w Polsce pracę musi mieć prawo do pobytu, czyli przebywać legalnie w Polsce na podstawie np.:

 • ruchu bezwizowego,
 • mieć ważną wizę lub
 • ważne zezwolenie na pobyt.

Przed powierzeniem cudzoziemcowi pracy, pracodawca (osoba powierzająca pracę) ma obowiązek sprawdzenia oraz przechowywania w aktach osobowych pracownika kopii dokumentu potwierdzającego prawo cudzoziemca do legalnego pobytu. Za niedopełnienie tego obowiązku grozi kara grzywny od 1000 zł do 30000 zł.

2. Praca cudzoziemca na terytorium Polski musi by legalna – oznacza to, że cudzoziemiec podejmujący i wykonujący w Polsce pracę musi mieć prawo do podjęcia danej pracy, na podstawie np.:

 • zezwolenia na pracę dla danego pracodawcy na danym stanowisku i na podstawie konkretnych warunków zatrudnienia,
 • zarejestrowane oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy dla danego pracodawcy na danym stanowisku i na podstawie konkretnych warunków zatrudnienia
 • zezwolenie na pobyt czasowy lub stały,
 • być zwolnionym z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę na podstawię osobnych przepisów pod warunkiem potwierdzenia posiadanych uprawnień.

3. Następnie pracodawca ma obowiązek:

 • podpisać z cudzoziemcem umowę (o pracę lub cywilnoprawną) najpóźniej pierwszego dnia wykonywania przez niego pracy w Polsce;
 • odprowadzać składki i zaliczki na podatek dochodowy;
 • zgłosić pracownika do ZUS, w przypadku zawarcia z cudzoziemcem:
  • umowy o pracę – w przeciągu 7 dni od dnia nawiązania stosunku pracy, lub
  • umowy zlecenia – w przeciągu 7 dni od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania.

Poniżej przybliżamy znaczenie poszczególnych dokumentów oraz opisujemy procedurę ich uzyskania:

Zezwolenia na pobyt czasowy

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

Zezwolenia na pracę sezonową

Co to jest zezwolenia na pracę?

Zezwolenia na pracę typ A

Pytania lub wątpliwości?

 

Zadzwoń do nas i umów się na konsultację: +48 720 840 003

lub napisz: fundacja@legalis.org.pl