Legalna praca – baza wiedzy

Warunki legalnej pracy

 

Aby praca cudzoziemca mogła zostać uznaną w Polsce za legalną, muszą zostać spełnione następujące warunki:

 • Pobyt cudzoziemca na terytorium Polski musi by legalny – oznacza to, że cudzoziemiec podejmujący i wykonujący w Polsce pracę musi mieć prawo do pobytu, czyli przebywać legalnie w Polsce na podstawie np.:
  • ruchu bezwizowego,
  • mieć ważną wizę lub
  • ważne zezwolenie na pobyt.

Przed powierzeniem cudzoziemcowi pracy, pracodawca (osoba powierzająca pracę) ma obowiązek sprawdzenia oraz przechowywania w aktach osobowych pracownika kopii dokumentu potwierdzającego prawo cudzoziemca do legalnego pobytu. Za niedopełnienie tego obowiązku grozi kara grzywny od 1000 zł do 30000zł.

 • Praca cudzoziemca na terytorium Polski musi by legalna – oznacza to, że cudzoziemiec podejmujący i wykonujący w Polsce pracę musi mieć prawo do podjęcia danej pracy, na podstawie np.:
  • zezwolenia na pracę dla danego pracodawcy na danym stanowisku i na podstawie konkretnych warunków zatrudnienia,
  • zarejestrowane oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy dla danego pracodawcy na danym stanowisku i na podstawie konkretnych warunków zatrudnienia
  • zezwolenie na pobyt czasowy lub stały,
  • być zwolnionym z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę na podstawię osobnych przepisów pod warunkiem potwierdzenia posiadanych uprawnień.
 • Następnie pracodawca ma obowiązek:
  • podpisać z cudzoziemcem umowę (o pracę lub cywilnoprawną) najpóźniej pierwszego dnia wykonywania przez niego pracy w Polsce;
  • odprowadzać składki i zaliczki na podatek dochodowy;
  • zgłosić pracownika do ZUS, w przypadku zawarcia z cudzoziemcem:
   • umowy o pracę – w przeciągu 7 dni od dnia nawiązania stosunku pracy, lub
   • umowy zlecenia – w przeciągu 7 dni od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania.

Poniżej przybliżamy znaczenie poszczególnych dokumentów oraz opisujemy procedurę ich uzyskania:

Zezwolenia na pobyt czasowy

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

Zezwolenia na pracę sezonową

Co to jest zezwolenia na pracę?

Zezwolenia na pracę typ A

Pytania lub wątpliwości?

 

Zadzwoń do nas i umów się na konsultację: +48 720 840 003

lub napisz: fundacja@legalis.org.pl