Karta pobytu

Karta pobytu

Karta pobytu to dokument, który potwierdza tożsamość cudzoziemca w Polsce. Karta wraz z ważnym paszportem potwierdza jego prawo do pobytu w Polsce i uprawnia do wielokrotnego przekraczania granic bez konieczności posiadania wizy.

Kartę pobytu cudzoziemiec otrzymuje dopiero, gdy uzyska zezwolenie na pobyt. Zezwolenie na pobyt to z kolei dokument, który nadaje cudzoziemcowi prawo do pobytu w Polsce, i o który występuje on do wojewody właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania.

Istnieje kilka typów zezwolenia na pobyt:

Aby otrzymać zezwolenie na pobyt należy spełnić kilka podstawowych warunków:

  • wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zostać złożony – co do zasady – przez cudzoziemca w Polsce;
  • co do zasady, powinien on aplikować o zezwolenie podczas swojego legalnego pobytu w Polsce (tj. gdy dotychczasowa wiza lub zezwolenie na pobyt jest ciągle ważne);
  • nie należy do kategorii cudzoziemców, którzy nie mogą występować o zezwolenie;
  • cudzoziemiec spełnia wymagania dotyczące udzielenia zezwolenia i udokumentuje okoliczności, które wskazuje jako podstawę do planowanego dalszego pobytu w Polsce.

Cudzoziemiec odbiera kartę pobytu osobiście – pobierane są wtedy od niego ponownie odciski linii papilarnych.
Przy odbiorze karty należy złożyć także dowód opłaty za kartę (50zł).

Pytania lub wątpliwości?

 

Zadzwoń do nas i umów się na konsultację:

+48 720 840 003

lub napisz: fundacja@legalis.org.pl

 

Dowiedz się więcej na temat zezwolenia na pobyt cudzoziemców w Polsce:

Zezwolenia na pobyt czasowy

Zezwolenie na pobyt stały

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Więcej ważnych informacji związanych z prawem do pobytu czasowego cudzoziemców:

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę
Zezwolenie na pobyt czasowy z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej
Zezwolenie na pobyt czasowy z tytułu pracy sezonowej
Zezwolenie na pobyt czasowy z tytułu studiów
Zezwolenie na pobyt czasowy z tytułu małżeństwa z obywatelem Polski