Legalny pobyt a praca na zezwoleniu na pracę

Niektórzy cudzoziemcy nie mają prawa w ogóle podejmować w Polsce pracy, nawet jeśli pracodawca uzyska dla nich zezwolenie na pracę.

Cudzoziemcy, przebywający w Polsce na podstawie:

  1. wizy, wydanej w celu:
  • turystycznym,
  • udziału w postępowaniu w sprawie o udzielenie azylu,
  • korzystania z ochrony czasowej,
  • przyjazdu ze względu humanitarnych, ze względu na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe,
  1. zezwolenia na pobyt krótkoterminowy udzielonego cudzoziemcowi, który przebywa na terytorium Polski nielegalnie,

nie mogą pracować w Polsce nawet, jeżeli posiadają zezwolenie na pracę. Aby móc pracować w Polsce muszą wyjechać z Polski i ubiegać się o wizę z tytułu pracy w konsulacie Polski.

Pracodawcy nie wolno zatrudnić cudzoziemca, który nie ma ważnego prawa do pobytu (np. ważnej wizy, karty pobytu), nawet jeśli uzyska dla niego zezwolenie na pracę.

Do obowiązków pracodawcy należy upewnienie się, że cudzoziemiec, którego się zatrudnia ma prawo do legalnego pobytu w Polsce (np. ważną wizę, kartę pobytu) i musi on przechowywać kopię dokumentu potwierdzającego to prawo w aktach osobowych pracownika. Za niedopełnienie tego obowiązku przewidziane są, między innymi, kary finansowe od 1 000 PLN do 30 000 PLN.

Poniżej przybliżamy znaczenie poszczególnych dokumentów oraz opisujemy procedurę ich uzyskania:

Zezwolenia na pobyt czasowy

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

Zezwolenie na pobyt stały

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Co to jest zezwolenia na pracę?

Zezwolenia na pracę typ A

Zezwolenia na pracę typ B

Zezwolenia na pracę typ C

Zezwolenia na pracę typ D

Zezwolenia na pracę typ S

Pytania lub wątpliwości?

 

Zadzwoń do nas i umów się na konsultację:

+48 720 840 003

lub napisz: fundacja@legalis.org.pl