Procedura testu rynku pracy (tzw. opinia starosty)

Opinia starosty (informacja starosty)

 

Opinia starosty (informacja starosty) to dokument wydawany przez urząd pracy, który potwierdza brak możliwości zatrudnienia na dane stanowisko obywatela Polski lub obywatela UE. Oznacza to, że cudzoziemiec może uzyskać zezwolenie na pracę lub zezwolenie na pobyt czasowy i pracę u danego pracodawcy tylko w sytuacji, gdy wśród osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy nie ma kandydatów, które spełniają wymagania pracodawcy.

Procedura testu rynku pracy (tzw. opinia starosty)

Procedura testu rynku pracy (czyli uzyskania opinii starosty) jest następująca:

  • pracodawca składa w urzędzie pracy zamkniętą, krajową ofertę pracy;
  • urząd pracy porównuje wysokość wynagrodzenia proponowanego przez pracodawcę w stosunku do wysokości wynagrodzenia w takim samym lub podobnym zawodzie albo rodzaju pracy – stawki te powinny być porównywalne;
  • urząd pracy dokonuje analizy rejestrów bezrobotnych i poszukujących pracy, jeśli w rejestrach znajdują się kandydaci spełniający wymagania wskazane w złożonej ofercie, organizowana jest rekrutacja wśród bezrobotnych i poszukujących pracy.

W toku rozpatrywania oferty pracy, urząd nie bierze się pod uwagę wymagań, które są zaniżone lub zawyżone w stosunku do pracy, którą cudzoziemiec ma wykonywać. Warto mieć również na uwadze fakt, że w procedurze ubiegania się o zezwolenie na pracę i zezwolenie na pobyt czasowy i pracę należy udowodnić, że cudzoziemiec, którego chce się zatrudnić rzeczywiście spełnia żądane w ofercie wymagania (np. ma on odpowiedni poziom wykształcenia, doświadczenie, zna na określonym poziomie języki obce, etc.).

Opinia starosty zostaje wydana w terminie:

  • nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia oferty w urzędzie pracy, jeśli nie została zorganizowana rekrutacja;
  • nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia oferty w przypadku zorganizowania rekrutacji wśród bezrobotnych i poszukujących pracy.

Informacja starosty jest przekazywana pracodawcy. Opinię należy dołączyć do wniosku o udzielenie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pobyt i pracę.

Testu rynku pracy nie zawsze jest wymagany – niektóre kategorie cudzoziemców lub zawodów są zwolnione z tego obowiązku. Dotyczy to m.in.:

  • stanowisk lub zawodów określonych w tzw. kryteriach wojewódzkich wydawanych przez wojewodę,
  • obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy wykonujących prace pielęgnacyjno-opiekuńcze lub jako pomoc domowa,
  • przedłużenia zezwolenia na pracę dla tego samego cudzoziemca na tym samym stanowisku,
  • obywateli ww. 6 krajów, którzy do tej pory pracowali na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy w ramach umowy o pracę przez przynajmniej 3 miesiące i podmiot powierzający im pracę chce kontynuować współpracę (także w ramach umowy o pracę),
  • trenerów lub sportowców wykonujących pracę na rzecz klubu sportowego.

Poniżej przybliżamy znaczenie poszczególnych dokumentów oraz opisujemy procedurę ich uzyskania:

Zezwolenia na pobyt czasowy

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

Zezwolenia na pracę sezonową

Co to jest zezwolenia na pracę?

Zezwolenia na pracę typ A

Pytania lub wątpliwości?

 

Zadzwoń do nas i umów się na konsultację:

+48 720 840 003

lub napisz: fundacja@legalis.org.pl