Zezwolenie na pracę typ C

Zezwolenie na pracę typ C uzyskuje pracodawca dla cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany do Polski na okres przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym do oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego albo podmiotu powiązanego z pracodawcą zagranicznym

Procedura uzyskania zezwolenia na pracę typ C

O zezwolenie na pracę występuje konkretny pracodawca do wojewody właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy.

W celu uzyskania zezwolenia na pracę typ C należy złożyć następujące, podstawowe, dokumenty:

  • wniosek o wydanie zezwolenia na pracę;
  • oświadczenie o niekaralności pracodawcy;
  • dokument z właściwego rejestru potwierdzający status prawny i formę lub charakter działalności prowadzonej przez pracodawcę zagranicznego;
  • dokumenty potwierdzające powiązania
  • list oddelegowujący potwierdzający fakt oddelegowania, okres, wynagrodzenie i stanowisko;
  • kopia wszystkich wypełnionych stron paszportu cudzoziemca;
  • dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań kwalifikacyjnych i innych warunków niezbędnych do wykonywania pracy w zawodzie regulowanym;
  • dowód wpłaty (50 zł – w przypadku powierzenia wykonywania pracy na okres nieprzekraczający 3 miesięcy; 100 zł – w przypadku powierzenia wykonywania pracy na okres dłuższy niż 3 miesiące);
  • oryginał pełnomocnictwa (w przypadku gdy pracodawca nie składa wniosku osobiście) i w większości województw dowód wpłaty za pełnomocnictwo (17 zł).

Trudno jednoznacznie wskazać, ile trwa wydanie zezwolenia. Przepisy mówią o 1-2 miesiącach, ale zazwyczaj w praktyce trwa to dłużej – od dnia złożenia kompletnego zestawu dokumentów w niektórych województwach nawet 2–6 miesięcy.

Poniżej przybliżamy znaczenie poszczególnych dokumentów oraz opisujemy procedurę ich uzyskania:

Zezwolenia na pobyt czasowy

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

Zezwolenia na pracę sezonową

Co to jest zezwolenia na pracę?

Zezwolenia na pracę typ A

Pytania lub wątpliwości?

 

Zadzwoń do nas i umów się na konsultację: +48 720 840 003

lub napisz: fundacja@legalis.org.pl