Zezwolenie na pracę typ E

Zezwolenie na pracę typ E – dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany do Polski na okres przekraczający 30 dni w ciągu kolejnych 6 miesięcy w innym celu niż wskazany w zezwoleniach typu B, C, D.

Szczegóły

 

Aby otrzymać zezwolenie należy spełnić kilka podstawowych warunków:

  • wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zostać złożony – oprócz kilku nielicznych wyjątków – przez cudzoziemca;
  • co do zasady, powinien on aplikować o zezwolenie podczas swojego legalnego pobytu w Polsce (tj. gdy dotychczasowa wiza lub zezwolenie na pobyt jest ciągle ważne);
  • nie należy do kategorii cudzoziemców, którzy nie mogą występować o zezwolenie;
  • cudzoziemiec spełnia wymagania dotyczące udzielenia zezwolenia i udokumentuje okoliczności, które wskazuje jako podstawę do planowanego pobytu w Polsce (czyli np. pracy, studiów, itp.).

Zezwolenie na pobyt czasowy może zostać udzielone na czas, który –  jak wynika z przedstawionych w urzędzie dokumentów – jest niezbędny do realizacji celu pobytu w Polsce (czyli np. pracy, studiów, itp.), nie krótszy jednak niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 3 lata.

Jeśli wojewoda wyda pozytywną decyzję w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt w Polsce, to następnie cudzoziemiec otrzyma kartę pobytu.

Karta pobytu jest dokumentem, który potwierdza tożsamość cudzoziemca w Polsce. Dokument ten wraz z ważnym paszportem potwierdza uprawnienia do pobytu w Polsce oraz uprawnia do wielokrotnego przekraczania granicy polskiej bez konieczności posiadania wizy.

Istnieje wiele powodów, które stanowią uzasadniony powód ubiegania się o zezwolenie na pobyt – na przykład praca.

Poniżej przybliżamy znaczenie poszczególnych dokumentów oraz opisujemy procedurę ich uzyskania:

Co to jest zezwolenia na pracę?

Zezwolenia na pracę typ A

Zezwolenia na pracę typ B

Zezwolenia na pracę typ C

Zezwolenia na pracę typ D

Zezwolenia na pracę sezonową typ S

Pytania lub wątpliwości?

 

Zadzwoń do nas i umów się na konsultację: +48 720 840 003

lub napisz: fundacja@legalis.org.pl