Zmiana pracodawcy

Jeśli cudzoziemiec chce podjąć pracę dodatkową dla innego pracodawcy, niż ten, który jest wskazany w decyzji, dodatkowy pracodawca musi uzyskać zezwolenie na pracę lub oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi.

Jeśli cudzoziemiec należy do kategorii cudzoziemców, którzy są zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę w Polsce, to konkretny pracodawca nie jest wskazany w decyzji wojewody o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Tym niemniej jednak, aby uzyskać zezwolenie i tak musi mieć konkretnego pracodawcę, który proponuje mu konkretne warunki zatrudnienia.

Jeśli natomiast cudzoziemiec nie należy do kategorii cudzoziemców zwolnionych z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, w decyzji wojewody o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy i pracę zostanie wskazany konkretny pracodawca, na rzecz którego może on podjąć pracę na konkretnych – wskazanych w decyzji wojewody – warunkach (tj. stanowisko pracy, najniższe wynagrodzenie, które może  otrzymywać, wymiar czasu pracy, rodzaj umowy). Oznacza to, że nie może on podjąć legalnej pracy u innego pracodawcy niż ten, który został wskazany w decyzji wojewody bez zmiany zezwolenia na pobyt.

Jeśli cudzoziemiec chce podjąć pracę dodatkową dla innego pracodawcy, niż ten, który jest wskazany w decyzji, dodatkowy pracodawca musi uzyskać zezwolenie na pracę lub oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi.

Poniżej przybliżamy znaczenie poszczególnych dokumentów oraz opisujemy procedurę ich uzyskania:

Zezwolenia na pobyt czasowy

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

Zezwolenie na pobyt stały

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Co to jest zezwolenia na pracę?

Zezwolenia na pracę typ A

Zezwolenia na pracę typ B

Zezwolenia na pracę typ C

Zezwolenia na pracę typ D

Zezwolenia na pracę typ S

Pytania lub wątpliwości?

 

Zadzwoń do nas i umów się na konsultację:

+48 720 840 003

lub napisz: fundacja@legalis.org.pl