Pomoc prawna w zakresie uzyskania zezwolenia na pracę i karty pobytu

Zakres pomocy

 

W ramach działalności statutowej oferujemy pełny zakres porad prawnych dotyczących legalizacji zatrudnienia obcokrajowców (m.in. dla obywateli Ukrainy, Indii, Bangladeszu, Nepalu):

  • pomagamy w uzyskaniu zezwoleń na pracę oraz zezwoleń na pobyt czasowy (karta pobytu),
  • pracujemy z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań prawnych,
  • zapewniamy kompleksową obsługę zleceń m.in. zezwoleń na pracę, kart pobytu,
  • udzielamy pełnego wsparcia prawnego naszym klientom.

Legalna praca

 

Aby praca cudzoziemca mogła zostać uznaną w Polsce za legalną, muszą zostać spełnione łącznie trzy poniższe warunki …

Zmiana pracodawcy

 

Procedura zmiany pracodawcy zależy od dokumentu, który stanowił podstawę dotychczasowej pracy cudzoziemca w Polsce …

Pracownikowi kończy się niebawem legalny pobyt

 

Jeśli cudzoziemcowi, którego pracodawca chce zatrudnić (lub dalej zatrudniać) kończy się niebawem prawo do pobytu w Polsce …