Pracownikowi kończy się niebawem legalny pobyt

Podstawowe informacje

 

Jeśli cudzoziemcowi, którego pracodawca chce zatrudnić (lub dalej zatrudniać) kończy się niebawem prawo do pobytu w Polsce (np. prawo do pobytu w ramach ruchu bezwizowego, wizy, zezwolenia na pobyt czasowy), a uzyskanie zezwolenia na pracę i wizy jest zbyt kłopotliwe, to cudzoziemiec może wystąpić w Polsce o zezwolenie na pobyt w czasie swojego legalnego pobytu (tj. najpóźniej ostatniego dnia prawa do legalnego pobytu w Polsce – czyli ostatniego dnia ważności wizy lub zezwolenia na pobyt czasowy). Jednak warto nie czekać do ostatniej chwili ze złożeniem dokumentów i złożyć je – jeśli to możliwe – wcześniej, ponieważ pozwoli to uniknąć wielu niedogodności.

Koniec legalnego pobytu - szczegóły
 • Jeśli cudzoziemiec był dotychczas zatrudniony na tych samych warunkach przez pracodawcę:
  • jeśli jest to kolejny wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę dla tego samego pracodawcy na tych samych warunkach, to praca będzie uznawana za legalną do dnia uzyskania decyzji w sprawie udzielenia zezwolenia pobyt przez cudzoziemca, nawet jeśli ważność dotychczasowego zezwolenia na pobyt i pracę wygaśnie w trakcie trwania procedury;
  • jeśli jest to wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy dla tego samego pracodawcy na tych samych warunkach dla pracodawcy, który uzyskał zezwolenie na pracę dla danego pracownika, to praca będzie uznawana za legalna do dnia uzyskania decyzji w sprawie udzielenia zezwolenia pobyt przez cudzoziemca, nawet jeśli ważność dotychczasowego prawa do pobytu wygaśnie w trakcie trwania procedury;
  • jeśli jest to wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy dla tego samego pracodawcy na tych samych warunkach dla pracodawcy, który uzyskał oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy na podstawie umowy o pracę trwającej min. 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku dla danego pracownika, to praca będzie uznawana za legalna do dnia uzyskania decyzji w sprawie udzielenia zezwolenia pobyt przez cudzoziemca, nawet jeśli ważność dotychczasowego prawa do pobytu wygaśnie w trakcie trwania procedury.
 • Jeśli cudzoziemcowi kończy się prawo do pobytu, ale nie był wcześniej zatrudniony przez pracodawcę lub był zatrudniony na innych warunkach, to na czas trwania procedury (tj. do dnia uzyskania pozytywnej decyzji wojewody), aby zatrudnić cudzoziemca należy uzyskać zezwolenie na pracę lub oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy (jeśli dotyczy).
 • Jeśli jest to wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy dla pracownika zwolnionego z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, to praca będzie uznawana za legalną do dnia uzyskania zezwolenia na pobyt, nawet jeśli ważność dotychczasowego prawa do pobytu wygaśnie w trakcie trwania procedury, pod warunkiem poświadczenia posiadanych uprawnień przez cudzoziemca.
 • Można także zastanowić się czy cudzoziemiec nie kwalifikuje się do uzyskania zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, które cudzoziemiec może uzyskać, jeśli w dniu złożenia wniosku:
  • przebywa legalnie i nieprzerwanie w Polsce od min. 5 lat;
  • ma stabilne i regularne źródło legalnego dochodu od min. 3 lat;
  • ma poświadczoną znajomość języka polskiego na poziomie B1 lub jest zwolniony z obowiązku okazania certyfikatu znajomości języka polskiego osobnymi przepisami.

  W tym wypadku praca będzie uznawana za legalną do dnia uzyskania decyzji w sprawie udzielenia zezwolenia pobyt przez cudzoziemca, nawet jeśli ważność dotychczasowego zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pobyt i pracę wygaśnie w trakcie trwania procedury.

Fundacja Legalis pomaga pracodawcom w zalegalizowaniu pracy cudzoziemców poprzez uzyskanie:

 • w imieniu pracodawcy zezwolenia na pracę,
 • zezwolenia na pobyt czasowy,
 • zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

W województwie mazowieckim uzyskanie:

 • zezwolenia na pracę trwa ok. 1-4 miesięcy
 • zezwolenia na pobyt czasowy trwa ok. 5-6 miesięcy,
 • zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE trwa ok. 6-7 miesięcy.

Czas ten może ulec wydłużeniu, jeśli zestaw przedstawionych dokumentów jest niewystarczający do udowodnienia celu pobytu cudzoziemca.

Pytania lub wątpliwości?

 

Zadzwoń do nas i umów się na konsultację: +48 720 840 003

lub napisz: fundacja@legalis.org.pl