Szkolenia

Bezpłatne szkolenie: Jak zatrudnić cudzoziemca spoza UE w Polsce?

 

Pogłębienie wiedzy na temat prawa migracyjnego Polski, uzyskanie praktycznych wskazówek dotyczących zatrudniania cudzoziemców oraz wymogów związanych z procedurą legalizacji ich pobytu i pracy zgodnie ze zmianami, które weszły w życie w 2018 roku.

Program szkolenia

 

 • Przybliżenie podstawowych kategorii i grup migrantów w Polsce z odniesieniem do przysługujących im praw i obowiązków.
 • Zasady legalnego zatrudniania pracowników spoza UE:
  • Podstawa prawna do pobytu
   • ruch bezwizowy,
   • wiza,
   • zezwolenie na pobyt.
  • Podstawa prawna do podjęcia pracy:
   • oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi,
   • zezwolenie na pracę,
   • zezwolenie na pracę sezonową.
  • Test rynku pracy (opinia starosty).
  • Przedłużenie prawa do pobytu i pracy cudzoziemca.
  • Zmiana pracodawcy cudzoziemca.

 

Odpowiemy na pytania

 

 • Jakie warunki muszą być spełnione by zatrudnienie cudzoziemca było legalne?
 • Kto może pracować bez konieczności uzyskiwania dodatkowego dokumentu uprawniającego do podjęcia pracy w Polsce?
 • Co to jest test rynku pracy (opinia starosty)?
 • Co oznacza zapis na karcie pobytu „dostęp do rynku pracy”?

 

O prowadzącej

 

Marta Biernath jest doktorem nauk politycznych posiadającym wieloletnie doświadczenie w zakresie tematyki migracji do Polski. Obecnie jest koordynatorem odpowiedzialnym za doradztwo w zakresie optymalizacji ścieżek legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce w Migrant Service oraz w Fundacji Legalis. Przez blisko sześć lat była pracownikiem Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM), gdzie jako specjalistka z zakresu polskiego prawa migracyjnego realizowała liczne projekty i działania dotyczące integracji migrantów na polskim rynku pracy oraz legalizacji ich pobytu i pracy.

Przez cztery lata pracowała,  jako asystent naukowo-badawczy w Ośrodku Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie realizowała projekty badawcze poświęcone migracjom do Polski. Autorka wielu opracowań na temat polskiej polityki migracyjnej i integracyjnej.

Termin szkolenia:
4 grudnia 2018r. (wtorek),
godz. 10:00 – 14.00

Miasto:
Warszawa

Adresaci:
Przedstawiciele firm i organizacji zatrudniających cudzoziemców, którzy chcą uzyskać wiedzę i praktyczne wskazówki dotyczące legalizacji pracy i pobytu swoich pracowników i ich rodzin w Polsce.

Cena:
Szkolenie jest bezpłatne.

Zgłoszenia:

 • Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego TUTAJ
 • Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 listopada 2018r.

Pytania lub wątpliwości?

 

Zadzwoń do nas i umów się na konsultację: +48 720 840 003

lub napisz: fundacja@legalis.org.pl