Zespół Fundacji Legalis

Nasz zespół

 

Fundacja Legalis skupia pod jednym szyldem wielu specjalistów w dziedzinie prawa  migracyjnego i legalizacji pobytu. Lata praktyki pozwalają wypracować mechanizmy pozwalające na przekładanie wiedzy na konkretne problemy klientów w celu zaproponowania i wdrożenia najlepszych rozwiązań.

Doświadczenie

 

Najbardziej doświadczeni współpracownicy wywodzą się z dobrze znanych międzynarodowych i krajowych organizacji udzielających pomocy prawnej cudzoziemcom i ich pracodawcom.

Ekspert ds. legalizacji pobytu i pracy, założyciel fundacji

Tomasz Tarasiuk

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie migracji i regulacji prawnych z tym związanych. Podczas pracy w Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji Organizacji Narodów Zjednoczonych. współpracował między innymi z Urzędem do Spraw Cudzoziemców, misjami IOM na całym świecie, Strażą Graniczną, placówkami dyplomatycznymi. Wcześniej w Stowarzyszeniu Interwencji Prawnej przez wiele lat udzielał porad prawnych w Wydziale Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Uwielbia intrygujące seriale, dobrą książkę i spotkania z ludźmi.

Ekspert ds. legalizacji pobytu i pracy

Marta Biernath

Doktor nauk politycznych –  jej praca dotyczyła kwestii związanych z polską polityką migracyjną – oraz ekspert z kilkunastoletnim doświadczeniem w zakresie przepisów prawa migracyjnego Polski. Obecnie koordynator do spraw legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Migrant Service. W Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji Organizacji Narodów Zjednoczonych realizowała liczne projekty i działania dotyczące legalizacji pobytu migrantów w Polsce i ich integracji na rynku pracy. Przez kilka lat była także związana z Ośrodkiem Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie jako asystent naukowo-badawczy realizowała projekty badawcze poświęcone migracjom do Polski. Prywatnie miłośniczka podróży, dobrej kuchni i mrocznych kryminałów.

Koordynator

Małgorzata Cybulska

Łączy wiedzę i umiejętności w zakresie planowania rozwoju organizacji, które nabyła podczas wieloletniej pracy zawodowej. Pracowała w wymagającym środowisku organizacji pozarządowych zajmujących się osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, teraz wyznacza kierunki rozwoju Fundacji. Prywatnie pasjonuje się filmem oraz kolekcjonuje płyty winylowe, lubi podróżować.

Menadżer, ekonomista z wieloletnim doświadczeniem

Piotr Chodacki

Koordynator wielu projektów – w tym dotyczących osób wykluczonych społecznie. Ukończył Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie na wydziale Finansów. Obecnie prezes spółki w obszarze usług informatycznych. Prywatnie uwielbia grać w koszykówkę i squasha oraz gotować dla przyjaciół.

Menadżer, marketingowiec i finansista

Arkadiusz Dawid

Koordynator projektów, e-marketingowiec i menadżer finansowy. Pracował wiele lat w mediach oraz w firmach prowadzących badania kliniczne. Absolwent zarządzania w Szkole Głównej Handlowej i psychologii postaw i zachowań na Uniwersytecie Warszawskim. Prywatnie domowy kucharz, jogin i motocyklista.